Podjetje Matrix Specialty Lubricants BV je ustanovila skupina entuziastov, ki so bili prej mnogo let zaposleni pri večjih globalnih proizvajalcih maziv. Vse bolj so namreč videli slabosti kot je hitrost, velikost in neosebno poslovanje. Zadnja leta so združevanja med večjimi proizvajalci maziv situacijo le še poslabšala. Na ta način se proizvajalci maziv oddaljujejo od svojih kupcev, vse manj sredstev namenjajo raziskavam in razvoju proizvodov in aplikacij.
Podjetje Matrix Specialty Lubricants BV hoče biti ravno pri tem drugačno – blizu svojim kupcem in z krojenimi proizvodi za posebne aplikacije.
 
Vizija podjetja
Vizija podjetja je razvoj maziv razvitih za posebne aplikacije. Pogosto namreč priporočena maziva slonijo na starih tehnologijah in zgodovini, nova tehnologije pa lahko prinesejo posebne učinke, tako za kupca kot za aplikacijo. Vse skupaj je le vprašanje znanja.